Terug naar de kaart

Helofytenfilters en natuurlijke zuivering Waterkwaliteit

Helofytenfilters en natuurlijke zuivering

In dit onderzoek hebben we de theoretische invloed van seizoenen op de effectiviteit van helofytenfilters onderzocht. We hebben dit onderzocht door de biodegradatie-efficiëntie van micro-organismen te meten onder verschillende temperaturen en biocidenconcentraties.

Dit onderzoek biedt inzicht in de waarde van het gebruik van helofytenfilters voor het zuiveren van vervuild industriewater en de eventuele inzet van helofytenfilters om waterkwaliteit te verbeteren.. 

Meer weten? Neem contact op met Timo van den Berg.

t.vdberg@spatwater.nl

Terug naar de kaart

Een nieuwe generatie hydrologen