Een nieuwe generatie hydrologen

Concreet op water en bodem

scroll arrow_downward

Een nieuwe generatie hydrologen

Concreet op water en bodem

scroll arrow_downward

Over SPATwater

SPATwater bestaat uit een nieuwe generatie enthousiaste hydrologen die met een technische achtergrond nét wat anders kijken naar ruimtelijke opgaven. De uitdagingen zijn enorm, maar de kansen die het biedt nog groter.

Met expertise op het gebied van waterkwaliteit, de Kaderrichtlijn Water en klimaatadaptatie helpt SPATwater overheden en bedrijven om toekomstbestendig en waterrobuust te worden.

Wij voeren geen analyse uit zonder handelingsperspectief en bieden zowel creatieve als praktische oplossingen.

Onze expertise

Expertise

Illustratie klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Meer informatie

Illustratie waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Meer informatie

Klimaatadaptatie

Als meer dan 60% van een gemeente private grond is… dan is het noodzakelijk om deze grond klimaatadaptief te maken.

Ons vertrekpunt is dat een groot deel van een gemeente bestaat uit private grond (tuinen, daken, bedrijventerreinen) en dat het absoluut noodzakelijk is dat deze private ruimte klimaatadaptief ingericht moet worden. Elk perceel vraagt om maatwerk, maar het is onmogelijk om elke tuin in te gaan.

 • - Hoe los je dit probleem op?
 • - Hoe zet je subsidiestromen efficiënt in?
 • - Hoe activeer je bewoners?

 • Gemeente

  expand_more

  Wij kunnen elke bewoner in uw gemeente een persoonlijk klimaatadaptief advies geven zonder elke tuin in te gaan.

  Wij gebruiken ruimtelijke data en sociale kennis uit de buurt om de gemeente gedetailleerd in kaart te brengen. In combinatie met veldwerk kunnen wij op postcode, buurt of wijkniveau klimaatadaptieve maatregelen personaliseren en prioriteren in de private ruimte. Hiermee maken wij de private ruimte waterrobuust, waterveilig, hitte- en droogtebestendig.

  Project Amstelveen

  Gemeente Amstelveen heeft SPATwater gevraagd om op een innovatieve, creatieve en inclusieve manier elke inwoner van Amstelveen een persoonlijk en op maat gemaakt klimaatadaptief advies te geven.

  De samenwerking tussen de gemeente Amstelveen en SPATwater heeft geleid tot concrete uitgangspunten om de private ruimte verder klimaatadaptief in te richten. Op basis van dit project zijn meerdere bewoners aan de slag gegaan met het klimaatadaptief inrichten van hun directe leefomgeving.

  Het was een prachtig en succesvol project, uitstekend uitgevoerd door SPATwater.

  - Beleidsadviseur Riolering en Klimaatadaptatie bij Gemeenten Amstelveen & Aalsmeer

  Project Amsterdam

  Begin 2022 introduceerde Waternet vanuit Amsterdam Rainproof de Rainproof Coaches. In dit project is vanuit een wateroverlast knelpunt (de rivierenbuurt) gekeken hoe de private ruimte klimaatadaptief ingericht kan worden.

  SPATwater is gevraagd om mee te doen in dit project om met bewoners in gesprek te gaan en hun adviezen te geven over klimaatadaptatie. Daarnaast heeft SPATwater ook geholpen in de communicatie van dit project om bewoners te bereiken. Zo zijn er video’s ontwikkelt en heeft SPATwater bij buurthuizen toelichting gegeven over het belang van klimaatadaptatie en mensen uitgenodigd om mee te doen met het project.

 • Bedrijventerreinen

  expand_more

  Bedrijventerreinen zijn vaak versteend, privaat terrein met veel oppervlakte. Er liggen enorme uitdagingen maar vooral kansen om deze terreinen klimaatbestendig in te richten en de werkomgeving te verbeteren.

  SPATwater richt zich op het activeren van werknemers en bedrijven door vraag en aanbod op het gebied van water bij elkaar te brengen door middel van ruimtelijke data en geeft handvatten om bedrijventerreinen te vergroenen.

  Hoe doen wij dit?
  • - Het uitvoeren van stakeholder/netwerk analyses
  • - Co-creatie sessies organiseren
  • - Het uitvoeren van restwaterscans
  • - Het uitvoeren van klimaatanalyses en het koppelen van relevante maatregelen

  Vergoenjewerk.nl

  SPATwater heeft met hulp van studenten van de MSc MADE, Green Business Club, Samen Klimaatbestendig, Waternet en de gemeente amsterdam de online tool vergroenjewerk.nl ontwikkeld.

  Deze gratis tool biedt in zowel het Engels als Nederlands een stapsgewijze aanpak met informatie, een rekentool en een communicatietoolkit om bij te dragen aan de transformatie naar groene en klimaatadaptieve bedrijventerreinen. De tool is bruikbaar voor elke werknemer die de werkomgeving wil vergroenen. De tool informeert, inspireert en activeert om de omslag te maken van grijze bedrijventerreinen met een hoog klimaatrisico naar groene, koele bedrijventerreinen die de leefomgeving en arbeidsproductiviteit vergroten.

  Kijk voor meer informatie op: https://www.vergroenjewerk.nl/nl

  Zie ook: AMS Institute - Unleash the Power of Sustainability: Start-up Booster Alumni launch a game-changing tool for greening business parks. (ams-institute.org)

  De Waterbank

  SPATwater is onderdeel van De Waterbank. Binnen deze vereniging identificeren we kansen voor meer circulair watergebruik met ruimtelijke data. SPATwater sluit zich aan bij de missie om meer waterbewust te worden en de waterbalans in evenwicht te brengen.

  Kijk voor meer informatie op www.dewaterbank.nl

  Benieuwd wat de mogelijkheden zijn binnen jouw bedrijventerrein? Of weet je niet waar je moet beginnen? Voor zowel particulieren, bedrijven als gemeenten ondersteunen we de transitie naar groene bedrijventerreinen.

  Neem contact op met Jesse Schoenmakers voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

  jesse.schoenmakers@dewaterbank.nl

Waterkwaliteit

Wat betekent de Kaderrichtlijn Water voor jou?

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die regelt dat oppervlaktewateren en het grondwater van voldoende kwaliteit zijn. Toch voldoen pas enkele wateren aan deze norm. We staan nu op een keerpunt. Binnen 5 jaar, in 2027, moeten alle oppervlaktewateren en ons grondwater voldoen aan de KRW. Vergelijkingen met de stikstofcrisis zijn snel gemaakt, maar de KRW biedt ook kansen in proposities, aanbestedingen en vergunningverlening.

SPATwater biedt hulp aan organisaties bij het identificeren van de implicaties van de KRW voor hun specifieke situatie. Dit doen wij onder andere door middel van:

 • - Het verzorgen van kennissessies
 • - Analyse van huidige KRW-risico’s en kansen
 • - Propositieverbetering

Onderzoek naar helofytenfilters en natuurlijke zuivering


In dit onderzoek hebben we de theoretische invloed van seizoenen op de effectiviteit van helofytenfilters onderzocht. We hebben dit onderzocht door de biodegradatie-efficiëntie van micro-organismen te meten onder verschillende temperaturen en biocidenconcentraties. Dit onderzoek biedt inzicht in de waarde van het gebruik van helofytenfilters voor het zuiveren van vervuild industriewater en de eventuele inzet van helofytenfilters om waterkwaliteit te verbeteren..

Meer weten? Neem contact op met Timo van den Berg.

t.vdberg@spatwater.nl

Aquathermie


Ontwikkelingen in de Warmtetransitie volgen elkaar razendsnel op. Hoewel er al veel onderzoek gedaan is, ontbreekt er nog veel kennis over de effecten van aquathermie (met name TEO) op de waterkwaliteit, zowel biologisch als chemisch. Er komt meer onderzoek aan, maar de eerste resultaten worden pas over jaren verwacht. Ondertussen wachten ruimtelijke opgaven omtrent waterkwaliteit (KRW-doelstellingen) niet.

SPATwater is een expert op het gebied van de Kaderrichtlijn Water-normen en is bezig met het aanleggen van een database die mogelijke (Nature-Based-)maatregelen koppelt aan specifieke verontreinigingen. De ontwikkeling en exploitatie van TEO vraagt om een integrale benadering, waarbij draagvlak bij de bewoners en het waterschap essentieel is.

Meer weten? Neem contact op met Mees van Milligen de Wit

m.vmilligen@spatwater.nl

Europees droogte onderzoek


Ontwikkelingen in de Warmtetransitie volgen elkaar razendsnel op. Hoewel er al veel onderzoek gedaan In Europa veroorzaakt droogte miljarden euro's aan schade in verschillende sectoren, zoals landbouw, transport, toerisme, watervoorziening en energie/industrie. Om een beter inzicht te krijgen in de toekomstige impact van droogte, werken we momenteel samen met de Vrije Universiteit Amsterdam aan de ontwikkeling van een droogtemonitor. Deze monitor voorspelt de impact van droogte met een machine learning algoritme op Europese schaal. De droogtemonitor biedt beleidsmakers concrete handvatten voor het nemen van maatregelen.

Meer weten? Neem contact op met Jesse Schoenmakers

j.schoenmakers@spatwater.nl

Eteck


Eteck en SPATwater zijn voornemens om voor langere tijd samen te werken en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het behalen van de KRW-doelen met behulp van toekomstige TEO-installaties. SPATwater onderzoekt daarvoor de komende drie maanden samen met Eteck hoe de waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW) de bedrijfsvoering van Eteck kunnen beïnvloeden.

Het doel is om op basis van dit onderzoek een visiedocument op te stellen, waarmee Eteck de waterkwaliteit en de KRW kan waarborgen in toekomstige TEO-installaties en zo een positieve bijdrage kan leveren op de waterkwaliteit.

Meer weten? Neem contact op met Timo van den Berg

t.vdberg@spatwater.nl

Projecten

Klimaatadaptatie Waterkwaliteit
project 1
Klimaatadaptatie

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen heeft SPATwater gevraagd om op een innovatieve, creatieve en inclusieve manier elke inwoner van Amstelveen een persoonlijk en op maat gemaakt klimaatadaptief advies te geven.


project 2
Klimaatadaptatie

Gemeente Amsterdam

Begin 2022 introduceerde Waternet vanuit Amsterdam Rainproof de Rainproof Coaches. In dit project is vanuit een wateroverlast knelpunt gekeken hoe de private ruimte klimaatadaptief ingericht kan worden.


project 3
Klimaatadaptatie

Vergroenjewerk.nl

SPATwater heeft met hulp van studenten van de MSc MADE, Green Business Club, Samen Klimaatbestendig, Waternet en de gemeente amsterdam de online tool vergroenjewerk.nl ontwikkeld. De tool is bruikbaar voor elke werknemer die de werkomgeving wil vergroenen.


project 4
Klimaatadaptatie

De Waterbank

SPATwater is onderdeel van De Waterbank. Binnen deze vereniging identificeren we kansen voor meer circulair watergebruik met ruimtelijke data. SPATwater sluit zich aan bij de missie om meer waterbewust te worden en de waterbalans in evenwicht te brengen.


project 3
Waterkwaliteit

Onderzoek helofytenfilters en natuurlijke zuivering

In dit onderzoek hebben we de theoretische invloed van seizoenen op de effectiviteit van helofytenfilters onderzocht. We hebben dit onderzocht door de biodegradatie-efficiëntie van micro-organismen te meten onder verschillende temperaturen en biocidenconcentraties.


project 3
Waterkwaliteit

Europees droogte onderzoek

In Europa veroorzaakt droogte miljarden euro's aan schade in verschillende sectoren, zoals landbouw, transport, toerisme, watervoorziening en energie/industrie. Om een beter inzicht te krijgen in de toekomstige impact van droogte, werken we momenteel samen met de Vrije Universiteit Amsterdam aan de ontwikkeling van een droogtemonitor


project 3
Waterkwaliteit

Aquathermie

SPATwater is een expert op het gebied van de Kaderrichtlijn Water-normen en is bezig met het aanleggen van een database die mogelijke (Nature-Based-)maatregelen koppelt aan specifieke verontreinigingen. De ontwikkeling en exploitatie van TEO vraagt om een integrale benadering, waarbij draagvlak bij de bewoners en het waterschap essentieel is.


project 3
Waterkwaliteit

Eteck

Eteck en SPATwater zijn voornemens om voor langere tijd samen te werken en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het behalen van de KRW-doelen met behulp van toekomstige TEO-installaties. SPATwater onderzoekt daarvoor de komende drie maanden samen met Eteck hoe de waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW) de bedrijfsvoering van Eteck kunnen beïnvloeden.


Team

foto Mees

Mees

m.vmilligen@spatwater.nl

foto Mees

Timo

t.vdberg@spatwater.nl

foto Mees

Jesse

j.schoenmakers@spatwater.nl

foto Mees2

Mees

m.beaumont@spatwater.nl

Team

Mees

m.vmilligen@spatwater.nl

Timo

t.vdberg@spatwater.nl

Jesse

j.schoenmakers@spatwater.nl

Mees

m.beaumont@spatwater.nl

We houden van korte lijntjes,
jij toch ook?

Kom met ons in gesprek!

Stuur ons een mail

info@spatwater.nl