Terug naar de kaart

Gemeente Amsterdam Klimaatadaptatie

Gemeente Amsterdam

Begin 2022 introduceerde Waternet vanuit Amsterdam Rainproof de Rainproof Coaches. In dit project is vanuit een wateroverlast knelpunt (de rivierenbuurt) gekeken hoe de private ruimte klimaatadaptief ingericht kan worden. 

SPATwater is gevraagd om mee te doen in dit project om met bewoners in gesprek te gaan en hun adviezen te geven over klimaatadaptatie. Daarnaast heeft SPATwater ook geholpen in de communicatie van dit project om bewoners te bereiken. Zo zijn er video’s ontwikkelt en heeft SPATwater bij buurthuizen toelichting gegeven over het belang van klimaatadaptatie en mensen uitgenodigd om mee te doen met het project.

Terug naar de kaart

Een nieuwe generatie hydrologen