Terug naar de kaart

Gemeente Amstelveen Klimaatadaptatie

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen heeft SPATwater gevraagd om op een innovatieve, creatieve en inclusieve manier elke inwoner van Amstelveen een persoonlijk en op maat gemaakt klimaatadaptief advies te geven.

De samenwerking tussen de gemeente Amstelveen en SPATwater heeft geleid tot concrete uitgangspunten om de private ruimte verder klimaatadaptief in te richten. Op basis van dit project zijn meerdere bewoners aan de slag gegaan met het klimaatadaptief inrichten van hun directe leefomgeving.

Het was een prachtig en succesvol project, uitstekend uitgevoerd door SPATwater.

- Beleidsadviseur Riolering en Klimaatadaptatie bij Gemeenten Amstelveen & Aalsmeer

Terug naar de kaart

Een nieuwe generatie hydrologen