Terug naar de kaart

Eteck Waterkwaliteit

Eteck

Eteck en SPATwater zijn voornemens om voor langere tijd samen te werken en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het behalen van de KRW-doelen met behulp van toekomstige TEO-installaties. SPATwater onderzoekt daarvoor de komende drie maanden samen met Eteck hoe de waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW) de bedrijfsvoering van Eteck kunnen beïnvloeden. 

Het doel is om op basis van dit onderzoek een visiedocument op te stellen, waarmee Eteck de waterkwaliteit en de KRW kan waarborgen in toekomstige TEO-installaties en zo een positieve bijdrage kan leveren op de waterkwaliteit. 

Meer weten? Neem contact op met Timo van den Berg

t.vdberg@spatwater.nl

Terug naar de kaart

Een nieuwe generatie hydrologen