Terug naar de kaart

Aquathermie Waterkwaliteit

Aquathermie

Ontwikkelingen in de Warmtetransitie volgen elkaar razendsnel op. Hoewel er al veel onderzoek gedaan is, ontbreekt er nog veel kennis over de effecten van aquathermie (met name TEO) op de waterkwaliteit, zowel biologisch als chemisch. Er komt meer onderzoek aan, maar de eerste resultaten worden pas over jaren verwacht. Ondertussen wachten ruimtelijke opgaven omtrent waterkwaliteit (KRW-doelstellingen) niet. 

SPATwater is een expert op het gebied van de Kaderrichtlijn Water-normen en is bezig met het aanleggen van een database die mogelijke (Nature-Based-)maatregelen koppelt aan specifieke verontreinigingen. De ontwikkeling en exploitatie van TEO vraagt om een integrale benadering, waarbij draagvlak bij de bewoners en het waterschap essentieel is. 

Meer weten? Neem contact op met Mees van Milligen de Wit

m.vmilligen@spatwater.nl

Terug naar de kaart

Een nieuwe generatie hydrologen